ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์ วัดบพิตรพิมุข

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์

 

วัดบพิตรพิมุข ดอท คอม.....

        วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร  พระอารามหลวง ชั้นโท  ชนิด วรวิหาร    ตั้งอยู่เลขที่  ๒๖๖  ถนนจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐

        เดิมมีชื่อเรียกว่า " วัดเชิงเลน หรือวัดตีนเลน"  เรียกขานกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  และเลิกใช้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่ ๑  พระราชทานนามวัดใหม่ว่า  “ วัดบพิตรพิมุข ”

        นับว่าเป็นบุญกุศลที่ท่านได้แวะเวียนมาชมเวปไซต์ของเรา ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะรู้จักวัดบพิตรพิมุขวรวิหารมากยิ่งขึ้น และจะได้รับกุศลคือปัญญาจากการอ่านบทความต่างๆ แล้วนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

 

                                                            เจริญพร.....