ธรรมะ

ความเจริญ

โบราณสอนว่า  แมวมาหา  หมามาสู่  พวกหมู่อย่าทิ้ง  ทำจริง...ได้จริง