ฝากบอกกล่าว

กิจกรรมในวันสงกรานต์

กิจกรรมในวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ

กำหนดวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี มีกิจกรรมดังนี้
 เวลา ๑๐.๓๐ น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล
 เวลา ๑๓.๐๐ น. สรงน้ำพระ